Електрически централи, електропроводи и подстанции:

·  Проектиране, производство, доставка и монтаж на КТП (комплектни трансформаторни подстанции
    ВН/НН (МКТП и БКТП), съгласно изискванията на съответното ЕРД;
·  Производство, доставка и монтаж на Метално Табло Трансформатор (MTT);
·  Реконструкция и преоборудване на КРУ-та за преминаване към измерване на електрическата
    енергия на страна Средно напрежение чрез вграждане на Сертифициран и Одобрен Въздушно
    изолиран панел „Търговско мерене” разработка на „МИГ 23” ЕООД;
·  Изгражадне на подземни и въздушни кабелни трасета СрН и НН;
·  Лабораторни изпитания и сертифициране на КТП - та и кабелни захранвания;
·  Оборудване и преоборудване на всички видове трафопостове;
·  Реконструкция, ретрофит и преоборудване на килии на ЗРУ в подстанции, възлови станции и
    трафопостове;
·  Производство на табла за трафопостове - ГТРТ, ГТТ, РТ;
·  Проектиране на първична и вторична комутационна част;
·  Ретрофит решения за КРУ първично разпределение;
·  Производство и монтаж на релейни, разпределителни, контролни и командни табла;
·  Монтаж, настройка и пуск в експлоатация на релейни защити;
·  Оборудване и монтаж на МВЕЦ по част електро;
·  Инженеринг, пуск, наладка и лабораторни измервания;
·  Производство, доставка и монтаж на всички необходими съоръжения за осигуряване на временно
    ел. захранване ;
·  Разработване на решения по специфични изисквания на клиента;
·  Технически консултации;

Сгради и индустриални обекти:

·  Изработка, оборудване и монтаж на електромерни, етажни, специални и разпределителни табла;
·  Крайни разпределителни табла (апартаменти, офиси и магазини)
·  Изработка на нестандартни табла по проект на клиента;
·  Сертифициране и лабораторни изпитания на изработените табла;
·  Инженеринг, пуск, наладка и лабораторни измервания;
·  Разработване на решения по специфични изисквания на клиента;
·  Технически консултации;
За нас
Комплектни подстанции
за високо/ниско напрежение
Електрически табла
Дейност
Галерия
Контакти
Уеб дизайн от Point WEB Group   E-mail: point_dimov@abv.bg
| За нас | | Комплектни подстанции | | Електрически табла | | Дейност | | Галерия | | Контакти |